Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Την Τρίτη 16/04/2013 και ώρα 8.00 μμ στα Γραφεία της Δημοτικής Παράταξης (Άνοιξη) θα πραγματοποιηθεί η εβδομαδιαία συνεδρίαση της Συντονιστικής Γραμματείας με θέματα:

  1. Ενημέρωση
  2. Στελέχωση Συντονιστικής Γραμματείας, Συμβουλίου Διοίκησης και Επιτροπών Δημοτικής Παράταξης
  3. Προγραμματισμός δράσης και προετοιμασία θεμάτων για το προσεχές Συμβούλιο Διοίκησης.


Π. Βορριάς
Πρόεδρος