Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

                  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 05/07/2017

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και προβληματισμό την πορεία εξέλιξης της αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δήμο μας τόσο σε επίπεδο κατασκευής όσο και σε αυτό της σύνδεσης ιδιοκτησιών με το δίκτυο όπου αυτό έχει ήδη κατασκευαστεί.

Από την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή της Δημοτικής μας Παράταξης στη Διαπαραταξιακή Δημοτική Επιτροπή αλλά και τις αναλύσεις των πληροφοριών που προέρχονται από συνδημότες μας, διαπιστώνουμε τα παρακάτω:

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.      Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στο εκτελούμενο έργο αποχέτευσης (εργολαβία Τοξότη). Συμπληρώνονται τρία χρόνια από την έρναρξη του και το ποσοστό ολοκλήρωσης του είναι κάτω από το 25%.
2.      Εκφράζονται φόβοι, για να μην πούμε ότι υπάρχει πλέον η βεβαιότητα, ότι το έργο, είναι αδύνατον να ολοκληρωθεί. Απομένει να δούμε τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν από τις πρόσφατες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, να προβεί σε ειδική πρόσκληση προς τον ανάδοχο, για συγκεκριμένα μέτωπα εργασιών που πρέπει να αναπτύξει σε ορισμένο χρονικό διάστημα.
3.      Είναι αρνητικό γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία σύνδεση στο ήδη κατασκευασμένο τμήμα του δικτύου (περίπου 24 χιλ), ώστε αυτό να αξιοποιηθεί υπέρ του περιβάλλοντος.
4.      Είναι θετικό γεγονός ότι προχωρεί η δημοπράτηση του πρωτεύοντος δικτύου (αποδέκτες) της ΕΥΔΑΠ, αφού χωρίς αυτό το παραπάνω εκτελούμενο έργο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Β. ΠΡΟΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Είναι κατ αρχήν ικανοποιητικό γεγονός ότι διαφαίνεται προοπτική ένταξης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ και άλλων έργων, περιοχών του Δήμου μας, που διαθέτουν ωριμότητα (μελέτες, αδειοδοτήσεις κλπ.), όπως περιοχών της Άνοιξης, του υπολοίπου Δροσιάς, των περιοχών Πευκοφύτου και Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Στέφανο καθώς και Ραπεντώσας Διονύσου. Θα παρακολουθήσουμε επισταμένα, την ολοκλήρωση των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής.

Γ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1.      Παρατηρείται μια ολιγωρία, κατά την πλέον απαλή διατύπωση, της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει τους νόμους (Νόμος 1068/19/23.8.80 (ΦΕΚ 190 Α΄), Π.Δ. 6/17.1.1986 (ΦΕΚ 3), Απόφαση Δ16γ/010/178/Γ/6.5.2009 (ΦΕΚ Β 846) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης) για τις ιδιοκτησίες που ήδη έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.
2.      Δεν γνωρίζουμε αν έχουν οργανωθεί συστηματικά τα προαπαιτούμενα για τη σύνταξη επιστολής στους ενδιαφερόμενους όπως για παράδειγμα: Καταγραφές ιδιοκτησιών, Έλεγχος στοιχείων από το αρχείο ΤΑΠ, Κοινοποίηση στους ιδιοκτήτες των στοιχείων για την υποβολή αντιρρήσεων, Οριστικοποίηση των στοιχείων των ιδιοκτητών, Υπολογισμό τιμής μονάδας που αντιστοιχεί στην κατασκευή του αγωγού και των διακλαδώσεων κάθε ιδιοκτησίας, Υπολογισμός δαπάνης ανά ιδιοκτησία κλπ.
3.      Για τον υπολογισμό της σχέσης κατανάλωση ύδρευσης (λογαριασμοί) προς το δικαίωμα χρήσης υπονόμων θα πρέπει να γίνει ένας ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Δήμου Διονύσου και να μην ισχύσει ο σημερινός υπολογισμός 0,75% ή 0,55% (κατά περίπτωση) Χ της τιμής νερού.  
Σε περίπτωση που από της συζητήσεις προκύψει θέμα θεσμικής αδυναμίας, ο Δήμος Διονύσου μαζί με άλλες περιοχές με παρόμοιο πρόβλημα (δυσανάλογα, μεγάλες καταναλώσεις νερού για συντήρηση κήπων, που προφανώς δεν παράγουν λήμματα), πρέπει να επιδιώξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.
4.      Για τις Δημοτικές Κοινότητες που κατασκεύασαν εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λαμβάνοντας δάνειο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μη χρεωθούν οι Δημότες με το μέρος του Δανείου που τους αντιστοιχεί και έτσι να αποκατασταθεί ισονομία μεταξύ όλων των Δημοτών του Δήμου μας.

Μετά από αυτά, ευελπιστούμε ότι ο Δήμος:

·         Αυτή τη φορά, θα υποχρεώσει, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, τον Ανάδοχο του εκτελούμενου έργου Αποχέτευσης, να υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα και να παραδώσει το έργο το συντομότερο δυνατό.
·         Θα εργασθεί μεθοδικά για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης των ώριμων αποχετευτικών έργων και άλλων περιοχών.
·         Θα αξιοποιήσει τα κατασκευασθέντα και κατασκευαζόμενα έργα αποχέτευσης με την πραγματοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων των ιδιοκτησιών σε αυτό. και θα ενσκήψει με κοινωνικό και ουσιαστικό τρόπο στα προβλήματα των συνδέσεων αυτών.

Είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις.


Για τη Συμμαχία για τον Πολίτη


Παναγιώτης Βορριάς

Πρόεδρος

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

               ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 15/06/2017
              

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση Συμβουλίου Διοίκησης


Η Συντονιστική Γραμματεία στη συνεδρίαση της 08ης/05/2017 ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική πρόταση του Προέδρου της για συμπλήρωση του Συμβουλίου Διοίκησης με τον κύριο ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟ.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (15/06/2017)
                        ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 17/06/2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Πέμπτη 15/6/2017 πραγματοποιήθηκε στην Άνοιξη Σύσκεψη του Διευρυμένου Συμβουλίου Διοίκησης  της Δημοτικής μας Παράταξης.

Τη Συνέλευση απασχόλησαν τα θέματα:

1.      Εισηγήσεις για:
a.      Συμπλήρωση του Συμβουλίου Διοίκησης. Έγκριση πρότασης Προέδρου και Συντονιστικής Γραμματείας
b.      Συνδέσεις ιδιοκτητών στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
2.      Συζήτηση για:
a.      Δασικό
b.      Αποχέτευση Ακαθάρτων (μελέτες και κατασκευή)
3.      Προγραμματισμός δράσης

Οι εισηγήσεις για τα θέματα 1a, 2a & 2b θα δοθούν στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωσή τους και τη σχετική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της «Συμμαχίας».

                                   
Γραφείο Τύπου


Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Επιστολή κυρίας Παπαπαπαναγιώτου για το Δασικό

                  ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 08/06/2017


Κύριε Δήμαρχε ,

    Την Πέμπτη 11-5-2017, στην περιφέρεια, συζητήθηκε ο νόμος 4467/2017,  όπως ισχύει σήμερα και αφορά τους δασικούς χάρτες.

  Πιστεύω ότι ήδη θα έχετε ενημερωθεί για το συμβούλιο αυτό στην Περιφέρεια.

Εγώ καθυστέρησα να σας ενημερώσω, ελπίζοντας ότι θα μπορούσα να εξασφαλίσω και τα πρακτικά της συνεδρίασης, να τα επισυνάψω στην ενημέρωση.

   Αυτό δεν κατέστη δυνατό, έτσι αποφάσισα να σας ενημερώσω μόνο με τις δικές μου σημειώσεις..
 Το κοινωνικό τοπιογράφημα της συνάντησης είχε ως εξής:

 Υπουργός κύριος Φάμελος, Περιφερειάρχης κυρία Δούρου, Πρόεδρος  και μέλη του Δ.Σ της Περιφέρειας πολλοί Δασάρχες, γενικώς εκπρόσωποι Δασικών οργανώσεων, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων. Κανείς Δήμαρχος, κανείς εκπρόσωπος Δήμων της περιφέρειας . 

   Εισηγητής, ο  Αντιπεριφερειάρχης κύριος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος έκανε μία σχετικά ρεαλιστική προσέγγιση των προβλημάτων που αναδεικνύονται, από την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Ως πρώην δήμαρχος είχε εμπειρία των προβλημάτων αυτών και ζητούσε παρεμβάσεις, ώστε να βρεθούν για πολλές περιοχές οι δικαιότερα βιώσιμες κοινωνικές λύσεις.

  Κύριε Δήμαρχε, γίνονται σημαντικές τροποποιήσεις στον νόμο αυτό, όπως  π.χ. η τροποποίηση για την άρση των αναδασώσεων στις γεωργικές εκτάσεις .

   Το σημαντικό από την  τοποθέτηση του Υπουργού κύριου Φάμελου, είναι ότι τα έχουν βρει «πολύ ζόρικα» στις περιοχές, όπου ήδη έχουν γίνει αναρτήσεις και «τείνει χείρα συνεργασίας» στους Δημάρχους, να κάνουν προτάσεις στο Υπουργείο, να συνεχιστεί ο διάλογος .

  Τόνισε δε, ότι μόνο το 30% των δημάρχων ανταποκρίθηκε στα ζητούμενα, από το Υπουργείο. Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό και υπάρχει κίνδυνος σε περιοχές όπου οι Δήμοι παραμένουν αδρανείς, οι δασικοί χάρτες να επικυρωθούν ερήμην τους.

  Δόθηκε παράταση υποβολής χαρτών από τους δήμους στο υπουργείο η 12 Ιουνίου 2017.
   Αν, λοιπόν, ο Δήμος μας, κ. Δήμαρχε, επιμένει μόνο σε πολιτικές αποφάσεις, χωρίς επιστημονική υποστήριξη από την αρμόδια υπηρεσία του, τότε, προφανώς οι προτάσεις αυτές απλά δε θα ληφθούν καν υπόψη από το υπουργείο.

   Ο Δήμος Διονύσου έχει πολλά 'πατήματα' να υποστηρίξει πολλές περιοχές του. Επίσης, για πρώτη φορά, μέσω των οικιστικών πυκνώσεων δίνεται η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων δύσκολων όπως π.χ το δικό μας Σπατατζίκι κ.α.

   Το θέμα θέλει καλή ενημέρωση και επιθετική παρέμβαση, τα νομικά που μας χρειάζονται υπάρχουν. Ο 4280, σε κάθε περίπτωση, έχει αφήσει τις παρακαταθήκες του, πρέπει να συλλέξουμε τα καλά των προηγούμενων νόμων, τα καλά του τωρινού νόμου και να υπερασπιστούμε τον Δήμο μας συνολικά όσο καλύτερα γίνεται.

   Αν ολιγωρήσουμε θα αποφασίσουν άλλοι για εμάς και αυτό θα καταντήσει κοινωνικά και πολιτικά ασυγχώρητο.
     
                                                                           Με εκτίμηση ,
                                                                   Λένα  Παπαπαναγιώτου 


Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 21/05/2017


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤην Πέμπτη 18/5/2017 μετά από σχετική πρόσκληση της Δημοτικής μας Παράταξης πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν από την:

·         Ενωτική Πρωτοβουλία οι κύριοι Καλαφατέλης Γιάννης και Παππάς Νίκος.
·         Νέα Πνοή για τον Διόνυσο ο κύριος Φωτάκης Γιάννης
·         Συμμαχία για τον Πολίτη η κυρία Παπαπαναγιώτου Λένα και οι κύριοι Βορριάς Παναγιώτης και Σαρρής Αντώνης και
·         Ο κύριο Πουλίδας Γιώργος.

Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν:

·         Εργολαβία «Τοξότη» (υλοποίηση χρονοπρογράμματος, ποσοστό εκτέλεσης έργου κλπ).
·         Θέματα που αφορούν την ΕΥΔΑΠ για την αποχέτευση των ακαθάρτων.
·         Πορεία εκτέλεσης των ήδη υπαρχόντων μελετών για το παραπάνω θέμα.
·         Κατασκευή Αντλιοστασίων σε Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψη αντηλλάγησαν απόψεις και η Επιτροπή κατέληξε σε  ομόφωνες αποφάσεις και δράσεις που θα ανακοινωθούν στο προσεχές μέλλον με νέο Δελτίο Τύπου.
                                   
Γραφείο Τύπου