Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

               ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 11/01/2013ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Στα πλαίσια της υλοποίησης της απόφασης της Συνέλευσης των Μελών & Φίλων της Δημοτικής μας Παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη», όπως αυτή εξειδικεύτηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης και υλοποιείται από τη Συντονιστική της Γραμματεία, τριμελής αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους κυρίους: Βορριά Παναγιώτη, Φωτάκη Γιάννη και Σαρρή Αντώνη συναντήθηκε το Σάββατο 11/1/2014  με εκπροσώπους της Δημοτικής Κίνησης «Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου». Στη συνάντηση εξετάστηκαν θέματα που αφορούν τις συνεργασίες..Οι συναντήσεις θα συνεχιστούν με συζήτηση πάνω σε θέματα που αφορούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης.
           

                       
Γραφείο Τύπου