Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

               ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 06/12/2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Συμβούλιο Διοίκησης της Δημοτικής Παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη» στη συνεδρίαση του στις 5/12/2013 απεφάσισε ομόφωνα:

1.  Έκανε αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου για συμπλήρωση του Συμβουλίου Διοίκησης (άρθρο 8 παράγραφος 8.1 – 2 αριστίνδην μέλη -) με τους κυρίου: Ζήση Δημήτρη & Κυριακού Κώστα.
2.    Όρισε τη Συντονιστική Γραμματεία σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 8.2 του Κανονισμού Λειτουργίας που αποτελείται από τους:
a.      Βορριά Παναγιώτη (Πρόεδρος)
b.      Γαβαθά Θόδωρο (Μέλος)
c.       Μπομπή Κώστα (Μέλος)
d.      Σαρρή Αντώνη (Μέλος)
e.      Φωτάκης Γιάννης (Μέλος)
f.       Παπαπαναγιώτου Λένα (Δημοτικός Σύμβουλος) Μέλος
g.     Παπαπαντωνίου Αντώνης (Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου) Μέλος.
3.      Ενέκρινε το σχεδιασμό δράσης της Δημοτικής Παράταξης και όρισε υπευθύνους τους κυρίους:
a.      ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ:                           Σαρρής Αντώνης
b.      ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ:    Φωτάκης Γιάννης &
c.       ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ:                           Γαβαθάς Θόδωρος
4.   Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τη Συντονιστική Γραμματεία για στελέχωση των ανωτέρω ομάδων.
5.    Αποφάσισε να κοινοποιήσει τις θέσεις και τον τρόπο δράσης της Δημοτικής Παράταξης για το θέμα των διοδίων και της μεταφοράς των Ιατρείων του ΙΚΑ, με ενέργειες που θα αποφασιστούν από τη Συντονιστική Γραμματεία στη συνεδρίασή της στις 10/12/2013.

           
                                   
Γραφείο Τύπου