Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: AGENDA ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

Δίνουμε στη δημοσιότητα την προτεινόμενη από τη Δημοτική μας Παράταξη "Συμμαχία για τον Πολίτη" agenda για συζήτηση με τις άλλες αυτοδιοικητικές παρατάξεις και κινήσεις

               ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 19/12/2013

Agenda συζητήσεων

1.      Συμφωνία στην αναγκαιότητα συνεργασίας στα θεσμικά όργανα και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, με προτεραιότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνουμε τη συγκρότηση μόνιμης Ομάδας Εργασίας και τη δημόσια ανακοίνωση της.

2.      Συμφωνία στην αναγκαιότητα συνεργασίας με συγκεκριμένα βήματα για τη συγκρότηση μιας νέας ΔΠ. Το νέο σχήμα μπορεί να είναι:
a.    Επιτροπή Πρωτοβουλίας, αντιπροσωπευτική των ιδρυτικών δυνάμεων συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεύθυνση όλων εκείνων των διαδικασιών, που θα μας οδηγήσουν τον Ιανουάριο του 2014 στο ιδρυτικό forum  της ΝΔΠ.
b.    Τον ιδρυτικό πυρήνα της ΝΔΠ θα αποτελέσουν εκείνες οι δυνάμεις της, που έχουν τη βούληση, τη δύναμη, την κατάρτιση, τις δεξιότητες, τα πρότυπα, που απαιτούν οι συνθήκες για την ανάταξη, τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή πορεία του Δήμου.

3.      Το εύρος των δυνάμεων, που θα περιλάβει το νέο σχήμα: Συνεργασία, χωρίς αποκλεισμούς εκ των προτέρων, συμφωνία στο προγραμματικό πλαίσιο και σε ένα σύγχρονο οργανωτικό μοντέλο για τη νέα παράταξη. Εκεί θα φανούν οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις.  

4.      Ειδικά στη συζήτηση με τις διάφορες αντιπροσωπίες, καταθέτουμε τις εξής παρατηρήσεις:
a.  Δεν μπορούμε να πάμε στην ταυτόχρονη αναγγελία της ΝΔΠ και την ανακήρυξη του υποψήφιου Δημάρχου.
b.      Δεν μπορούμε να πάμε σε επιλογή υποψήφιου Δημάρχου, χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί με ποια διαδικασία και από ποιο σώμα θα γίνει αυτή.
c.  Δεν μπορεί να γίνει  αναγγελία ίδρυσης της ΝΔΠ, χωρίς να έχουν τελειώσει (θετικά ή αρνητικά) οι συζητήσεις με όλες τις Αυτοδιοικητές Παρατάξεις και Κινήσεις που τυχόν θα προσέλθουν σε διάλογο και βεβαίως χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκλιση στο προγραμματικό πλαίσιο και το οργανωτικό σχήμα.
d.   Αν πάμε άρον-άρον σε μια τεχνητή συγκόλληση, κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε ότι, είμαστε μια απ΄ τα ίδια και, μέσα στο γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης και δυσπιστίας, να χάσουμε τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας.

5.      Το Προγραμματικό πλαίσιο της ΝΔΠ είναι:

a.      Μια συνεκτική επεξεργασία
b.      Με ρήξεις
c.       Ιεραρχήσεις
d.      Προτεραιότητες
e.      Κοστολογήσεις
f.        Πηγές χρηματοδότησης.
g.      Το διαπερνά η αντίληψη ότι, ο Δήμος είναι:
                                I.            Η φωνή των πολιτών, ένα δημιουργικό κύτταρο συμμετοχής, πρωτοβουλιών και δράσεων
                              II.            Ο βασικός μοχλός σχεδιασμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την επιχειρηματικότητα και τους συλλογικούς φορείς, σε συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές δράσεις
                            III.            Το κέντρο παροχής φιλικών και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

6.      Λειτουργεί μέσα στην πολιτική φιλοσοφία του νόμου «Καλλικράτης» για να μπορεί να υποστηρίξει τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν:

  1. το Περιβάλλον και  την Ποιότητα Ζωής
  2. τις σύγχρονες υποδομές
  3. την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
  4. την Παιδεία, τον Αθλητισμό και Πολιτισμό
 7.        Τα χαρακτηριστικά και το  οργανωτικό  μοντέλο της ΝΔΠ:

a.      πολυσυλλεκτική,
b.      ανοιχτή στην κοινωνία και τις συλλογικές εκπροσωπήσεις της,
c.       χωρίς αποκλεισμούς και προνομιακές συμμαχίες,
d.      απαλλαγμένη από κομματικές κηδεμονίες,
e.      με σύγχρονο τρόπο οργάνωσης μακριά από παραδοσιακά μοντέλα του παρελθόντος.
f.        Καταθέτουμε συνοπτικά τις επεξεργασμένες προτάσεις μας.

8.   Συμφωνία για την ανάδειξη μιας νέας ηγεσίας και νέου υποψήφιου Δημάρχου. Αποκλείουμε:
                                           i.      Να αποφασίσει σώμα εκλεκτόρων
                                           ii.      Να πάμε με καταγραφή κουκιών
                                           iii.      Συμφωνίες κορυφής προαπαιτούμενο για τη συνολικότερη συμφωνία συγκρότησης μιας  ΝΔΠ.

Με όσους συμφωνούμε σε αυτά ειδικά τα σημεία, προτείνουμε τη συγκρότηση μόνιμης Ομάδας Εργασίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ