Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

                ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: 16/10/2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αρμοδιότητες Προέδρου και Συμβουλίου Διοίκησης

Για την καλύτερη ενημέρωση όσων επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή για μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης παραθέτουμε τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής μας Παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη»

1.      Αρμοδιότητες Προέδρου (άρθρο 8.1. Κανονισμού Λειτουργίας)
·   Ηγείται της Παράταξης στις Δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος Δήμαρχος σε περίπτωση αυτοδύναμης καθόδου της Δημοτικής Παράταξης στις δημοτικές εκλογές.
·         Εκπροσωπεί την Παράταξη.
·         Προεδρεύει στο Συμβούλιο Διοίκησης και τη Συντονιστική Γραμματεία.
·         Δύναται, με απόφασή του, να ορίζει 2 αριστίδην μέλη στο Συμβούλιο Διοίκησης.

2.      Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης (άρθρο 8.1. Κανονισμού Λειτουργίας)
·         Εξειδίκευση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και χάραξη της στρατηγικής και της πολιτικής της Παράταξης.
·         Έλεγχο των σχεδίων, προτάσεων κλπ των Ενοτήτων Παρέμβασης.
·         Επικοινωνιακή πολιτική.
·         Σύγκλιση της Συνέλευσης των μελών και των Κοινωνικών Εταίρων.
·         Διοίκηση της απόδοσης του εκτελούμενου έργου.
·         Συντονισμό των δράσεων της Δημοτικής Παράταξης.
·         Επισκόπηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και επίλυση των τυχόν εκκρεμοτήτων.
Σημειώνουμε ότι προτάσεις για υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου ή  για μέλη στο Συμβούλιο Διοίκησης θα πρέπει να υποβληθούν στη Συντονιστική Γραμματεία (e-mail: symmaxiagiatonpoliti@gmail.com) ή τηλεφωνικά στην κυρία Τσαλτούμη Κική (τλφ: 6937436284) ή στον κύριο Κυριακόπουλο Θανάση (τλφ: 6973029142) το αργότερο μέχρι 15/11/2013.
                       

Γραφείο Τύπου