Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

               ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 15/06/2017
              

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση Συμβουλίου Διοίκησης


Η Συντονιστική Γραμματεία στη συνεδρίαση της 08ης/05/2017 ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική πρόταση του Προέδρου της για συμπλήρωση του Συμβουλίου Διοίκησης με τον κύριο ΜΟΥΣΟΥΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟ.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ