Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝΔίνουμε στη δημοσιότητα, το σύνολο των εισηγήσεων του Προέδρου, της Επιτροπής Διαφάνειας, των Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τον προγραμματισμό δράσης της Δημοτικής μας Παράταξης.

Οι εν λόγω εισηγήσεις θα συζητηθούν στη Συνέλευση Μελών και Φίλων της Δημοτικής Παράταξης "Συμμαχία για τον Πολίτη" την Κυριακή 1/12/2013.

Με την  έγκαιρα γνωστοποίηση των εισηγήσεων μας οι μεν Δημότες μας έχουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κρίνουν τις θέσεις και τη μέχρι σήμερα πορεία μας στο Δήμο και την Κοινωνία, στις δε ενδιαφερόμενες και "συνεχώς μεταβαλλόμενες" Δημοτικές Κινήσεις που "ευδοκιμούν" τον τελευταίο καιρό στο Δήμο Διονύσου να  τοποθετηθούν επί της ουσίας πάνω στα μεγάλα προβλήματα του τόπου μας.

Τονίζουμε ότι οι "συνεργασιακές" διαδικασίες που θα στηρίζονται σε αρχές και θέσεις, χωρίς αποκλεισμούς, ηγεμονισμούς, τετελεσμένα γεγονότα και πολιτικές - κομματικές "εντολές" παραμένουν στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για ένα καλύτερο αύριο στο Δήμο Διονύσου.


Γραφείο Τύπου